Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS   SZERZŐDÉSI   FELTÉTELEK

Június első napjától hatályos

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - a CardDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-206395,székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 27. 1. em. 4/a.) - a továbbiakban: Szolgáltató - és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél - a továbbiakban: Vevő - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

A Szolgáltató neve: CardDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 27. 1. em. 4/a.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-206395

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató adószáma: 25289033-2-41.

A Szolgáltató telefonszáma: (1) 473-0509

A Szolgáltató weboldala: www.cardsolutions.unas.hu

A Szolgáltató e-mail címe: group@cardsolutions.eu

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-86115/2015

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Major köz 2.

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és megtekinthető a Szolgáltató www.cardsale.hu weboldaláról és letölthető a www.cardsolutions.unas.hu/shop_help.php linken. A jelen ÁSZF nem kerül a Szolgáltató által iktatásra, kizárólag elektronikus formában, annak a Vevő által történő kifejezett elfogadásával kerül megkötésre. A jelen ÁSZF írásba foglalt szerződésnek minősül, mely kizárólag magyar nyelven érhető el és köthető meg. A Szolgáltató magatartási kódex hatálya alatt nem áll.

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, Magyarországról és külföldről igénybe vett minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.cardsale.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található webáruházon keresztül történik, továbbá kiterjed minden olyan Magyarország területéről nyújtott, Magyarországról és külföldről igénybe vett kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgáló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet IV. Fejezete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

 

A webáruházban értékesítésre kerülő kártyák vásárlója bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, amennyiben a Kártyakibocsátó partner által a Vevő részére megadott, webáruházi weboldalon – a továbbiakban: Weboldalon - sikeresen és érvényesen regisztrálta magát, valamint a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót elfogadta. Vevő az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja, hogy annak tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

A webáruház oldalainak böngészése szabadon és korlátlanul lehetséges, a vásárlás azonban érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Weboldalon, a „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. A Vevő által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott regisztrációs adatok következtében keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő elfelejti jelszavát, az „Új jelszó kérése” menüpontban az e-mail címének megadása után a Szolgáltató a megadott e-mail címre megküldi az új jelszót. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért mindennemű felelősség a jelszó tulajdonosát terheli.

 

3. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK KÖRE

 

A Vevő a Kártyakibocsátó partnertől kapott Weboldalon feltüntetett kártyákat vásárolhatja meg. Minden Kártyakibocsátó partner a webáruházon belül külön Weboldallal rendelkezik, melyen kizárólag az adott Kártyakibocsátó partner kártyái találhatóak. A Weboldal tartalmazza a Kártyakibocsátó nevét, a megvásárolható kártyák fajtájának megjelölését, a kártyákról készült képeket, valamint a kártyák bruttó vételárát. A kártyákról készült képek kis mértékben – színárnyalat tekintetében - eltérhetnek a valódi megjelenésüktől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a kártya tényleges kinézete közötti eltérés miatt, amennyiben az eltérés oka legfeljebb színárnyalati különbözőségből adódik.

 

Az adott Weboldalon megjelenített termékek a webáruházon keresztül kizárólag online rendelhetők meg.

 

A Szolgáltató által a webáruházban értékesített kártyák a Kártyakibocsátó partner tulajdonát képezik. A Szolgáltatót nem vállal felelősséget azért, ha a Kártyakibocsátó partner kártyáján feltüntetett kép vagy ábra szerzői vagy személyiségi jogot sért. A szerzői vagy személyiségi jogában sértett személy kérésére, a jogsértés hitelt érdemlő igazolása esetén a Szolgáltató a kártyát a jogsértés igazolásától számított 15 napon belül a jogvita rendezéséig eltávolítja a webáruházból.

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy a kártyához tartozó kedvezmények és a kártyát elfogadó helyek a kártya érvényességi ideje alatt változhatnak.

 

4. RENDELÉS MENETE

 

A Vevő a Weboldal jobb felső részén a regisztráció során megadott e-mail címe, illetve jelszava megadását követően a „Belép” ikonra kattintva tud belépni a webáruház rendszerébe. A Vevő kiválasztja az adott Weboldalon található kártyák közül a megvásárolni kívánt kártyát, ezt követően a kártya képe alatt kiválasztja a kívánt mennyiséget, majd a „Kosárba” ikonra kattint. A Vevő által így kiválasztott terméket a rendszer automatikusan a Kosárba helyezi. A Vevő a „Kosár” ikonra kattintva megnézheti az általa kiválasztott termékek listáját. A kosár tartalma természetesen módosítható. Amennyiben Vevő további terméket szeretne a Kosárba helyezni, kiválasztja a „Vissza” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően a Kosár tartalma automatikusan frissül. Ha ez nem történne meg, a Vevő a „Frissítés” ikonra kattinthat. Amikor a Vevő végzett a termékek összegyűjtésével megadja az adatait és regisztrálhat, illetve a regisztrációkor megadott adatait módosíthatja, majd megjelöli a szállítási és fizetési módot, ezt követően pedig ellenőrzi a megadott adatokat. A Vevő megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A Vevő minden egyes megrendelés előtt el kell, hogy fogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelés tájékoztatót. A Vevő a „Megrendelés” ikon megnyomásával tudja az általa kiválasztott termékeket megrendelni. A rendszer automatikusan kiírja a megrendelés számát, amivel a megrendelés beazonosítható.

 

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevő részére. A folyamatot a Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően a Vevőnek lehetősége van az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani.

 

A Vevő által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az elektronikus úton kötött szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a Vevőhöz megérkezik. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja és annak létrejöttét követő két évig őrzi.

 

A Szolgáltató a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, szállítás meghiúsulásáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton, a Vevő által megadott e-mail címre küldött értesítéssel visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő helytelen vagy nem valós e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

A megrendelni kívánt kártya Kibocsátójának fontosabb adatairól, a Kibocsátó által nyújtott szolgáltatásokról, valamint a kártyával igénybe vehető kedvezményekről a Vevő a megrendelés elküldését megelőzően a kártya képére kattintva tájékozódhat. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Vevő által megvásárolt kártya szolgáltatásairól, valamint a kártyával igényelhető kedvezményekre vonatkozó lehetőségekről a megrendelést megelőzően megfelelően tájékozódott.

 

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

A Szolgáltató a megrendelést általában a visszaigazolástól számított, illetve előre utalás vagy online fizetési mód választása esetén a végösszegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 14 napon belül teljesíti (általános teljesítési határidő). Ha a Szolgáltató és a Vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles eleget tenni.

 

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét bármely okból nem tudja az általános teljesítési határidőn belül teljesíteni, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

6. ÁRAK

 

A Weboldalon feltüntetett árak minden esetben a termék bruttó vételárát jelenti. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit.

 

A Szolgáltató a webáruházban található termékek árváltoztatásának jogát fenntartja. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

7. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

 

A Szolgáltató a Vevő által leadott megrendelésről küldött visszaigazolásban feltünteti a Vevő által megrendelt termékeket, a rendelés bruttó vételárát, utánvételes megrendelés esetén az utánvétel költségét, a Szolgáltató bankszámlaszámát, valamint a rendelés azonosító számát.

 

A Vevő a visszaigazolásban feltüntetett összeget az alábbi módokon fizetheti meg a Szolgáltató részére:

 

 • ELŐRE FIZETÉS UTALÁSSAL

A Vevő által választott előre utalás esetén a Vevő köteles a visszaigazolásban feltüntetett bruttó vételárat a visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató részére a Szolgáltató visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámára történő átutalás útján akként megfizetni, hogy az átutalás Megjegyzés/Közlemény rovatában feltünteti a megrendelés azonosító számát. Amikor a fizetendő teljes bruttó vételár jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató intézkedik a megrendelt termék legyártásáról és kiszállításáról. A Szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát a Vevő a megrendelt termékek átvételével egyidejűleg kapja kézhez. A fizetés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a teljes bruttó vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

 

Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségének késedelme okán a teljes vételár a visszaigazolás Vevő által történő kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni. A Szolgáltató köteles a Vevőt a vevői késedelem okán történő elállása esetén az elállásról haladéktalanul e-mailben tájékoztatni.

  

 • FIZETÉS UTÁNVÉTTEL

Az utánvételes megrendelés esetén a Vevő a visszaigazolásban feltüntetett bruttó vételárat, valamint a visszaigazolásban feltüntetett utánvétel költségét a megrendelt termék kézhezvételével egyidejűleg köteles a kézbesítést végző Magyar Posta Zrt. kézbesítőjének készpénzben megfizetni. A Magyar Posta Zrt. kézbesítője a megrendelt terméket kizárólag a Vevő fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését követően adja át a Vevő részére.

 

Amennyiben Vevő utánvételes megrendelés esetén a termék átvételét megtagadja, vagy a kézbesítés a kézbesítés időpontjáról történő előzetes értesítés ellenére a Vevőnek felróható okból meghiúsul, úgy a Szolgáltató a későbbi rendelésnek utánvétellel történő teljesítését megtagadhatja.

 

 • BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése
után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt,
titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a
fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a
kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay,
MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak
használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e
interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy
az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

8. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG ÉS FELTÉTELEK

 

A Szolgáltató a Vevő által a webáruházban kiválasztott és megrendelt terméknek a Vevő által a megrendelésben megjelölt szállítási címre történő szállítását, előre utalás és bankkártyás fizetési mód választása esetén a teljes vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 3 munkanapon belül, míg utánvétel esetén a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül megkezdi. Mivel a Szolgáltató kereskedelmi célú üzlethelyiséget, boltot nem üzemeltet, ezért a megrendelt áruk, termékek személyes átvételére nincs lehetőség. A Szolgáltató a megrendelt termékeket postai úton juttatja el a Vevők részére.

 

Előre utalás és bankkártyás fizetési módok választása esetén a szállítási költség a postai úton történő kézbesítés költségéből áll, mely költséget a termék vételára magába foglalja, az a termék vételárán felül nem kerül felszámításra. A szállítás költsége külön tételként nem jelenik meg a számlán.

 

Utánvétellel történő fizetési mód választása esetén szállítási költségként az utánvétel költsége a termék vételárán felül felszámításra kerül. A szállítás költsége a Vevőt terheli. A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán, melynek mértéke az alábbiak szerint alakul:

 www.posta.hu/static/internet/download/2015_lapdijszabas_magyar.pdf 

 

A megrendelési adatlap „Megjegyzés a rendeléshez” rovatában a Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket a Szolgáltató igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak alapesetben nem áll módjában vállalni. A várható szállítási napon a Vevő köteles lehetővé tenni a kézbesítőnek, hogy a megrendelt termékeket átadhassa. A kiszállítások munkanapokon 8-17 óra között történnek.

 

A Vevő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Bármilyen probléma esetén a Vevő kérheti jegyzőkönyv felvételét, megtagadhatja a csomag átvételét vagy köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. Az átvételt követően sérülésre, hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

9. ELÁLLÁSI JOG

 

 • INDOKOLÁS NÉLKÜLI ELÁLLÁS

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Vevő nem gyakorolhatja a 20. §-ban rögzített, indokolás nélküli elállási jogát olyan termék esetében, amelyet egyértelműen személyre szabtak.

 

Szolgáltató a fentiek alapján tájékoztatja a Vevőt, hogy a Szolgáltató által értékesített kártyák minden esetben személyre szabottak, úgy kerülnek legyártásra, hogy a kártyán feltüntetésre kerül a Vevő által megjelölt, kártyát felhasználó természetes- vagy jogi személy neve, a kártya sorszáma és érvényességi ideje. A kártyát kizárólag a rajta feltüntetett név birtokosa jogosult felhasználni. Ezen tényre tekintettel a Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződéstől nem jogosult indokolás nélkül elállni.

 

 • SZERZŐDÉSSZEGÉS MIATT ELÁLLÁS VAGY FELMONDÁS

 

Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződés teljesítésének, azaz a kártya legyártásának megkezdéséig elállhat a szerződéstől, a szerződés teljesítésének, azaz a kártya legyártásának megkezdése után pedig felmondhatja azt. A jogosult jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni az elállás vagy a felmondás okát, ha ez a jog több okból megilleti. A jogosult a megjelölt elállási vagy felmondási okról másikra térhet át.

 

Felek az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatukat elektronikus úton küldik meg a másik fél részére, amit a másik fél elektronikus úton köteles az e-mail fiókba történő megérkezésétől számított 3 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a másik fél az elállást vagy a felmondást tartalmazó nyilatkozatnak a megérkezését az e-mail fiókba történő megérkezéstől számított 3 napon belül nem igazolja vissza, úgy az elküldés napjától számított 10. (tizedik) napon a címzett által átvettnek kell tekinteni.

 

Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése okán a Vevő eláll a szerződéstől, a Felek kötelesek a vevői elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámolni egymással.

 

Amennyiben a Vevő szerződésszegése okán a Szolgáltató eláll a szerződéstől a Felek kötelesek a Szolgáltatói elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozat Vevő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámolni egymással.

 

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

A kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

                   a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

                 b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Szolgáltató nem tartozik kellékszavatossággal a Vevő által hibásan vagy tévesen megadott Felhasználó név kártyán történő feltüntetése miatt. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő által megadott, kártyán feltüntetni kért név, szöveg személyiségi vagy egyéb jogot sért.

 

Szolgáltatónak vevői elállás esetén nem áll módjában a termék Vevő részére történő kiszállításának díját visszatéríteni a Vevő részére. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel feladott bármilyen küldeményt a Szolgáltató nem fogad el.

 

Az elállási jog és a felmondási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási, illetve felmondási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

10. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS RENDJE

 

A Szolgáltató a vevői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint a Vevők tájékoztatására elektronikus ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a Vevők az alábbi címeken érhetnek el:

 

Ügyfélszolgálati e-mail címe: group@cardsolutions.eu

Internet (webcím): www.cardsolutions.eu

A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet elektronikus úton megküld a Vevőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt elektronikus úton megküldi a Vevőnek.

 

A fenti címeken elektronikus úton megküldött panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Szolgáltató a választ 1 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

11. ADATVÉDELEM

 

A Szolgáltató a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vevő adatait – a Kártyakibocsátó kivételével - harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a nevét, e-mail címét a Vevő által megvásárolt kártya Kártyakibocsátója részére marketing üzenetek továbbítása, akciókról, promóciókról való tájékoztatás céljából kiadhatja. A Szolgáltató a Vevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el (lásd: Adatkezelési tájékoztató).

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A Vevő bármely termék megrendelésével kijelenti, hogy a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit, valamint Adatkezelési tájékoztatóját ismeri és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért a kárért, amely a webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Szolgáltató nem felel az irányításán kívül eső események okán (vis maior) bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információ továbbításának késedeleméből adódó, a számítógépes vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, vagy egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

A webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A webáruházban található összes adat, információ valamint a weboldal design-ja, felépítése a weboldalon található formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

 

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

A jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége nem hat ki az ÁSZF egészére, ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a Felek a szerződés megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.

 

Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony keretében felmerülő vitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni.

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A CardDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak, mint a www.cardsale.hu webcímen található webáruház üzemeltetőjének - a továbbiakban: Adatkezelő - adatkezelési tájékoztatója.

 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzíti a Webáruházi Vevői Adatbázisával kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseit, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Vevők adatvédelemhez fűződő jogait, erre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva csak és kizárólag olyan terjedelemben kezeli és tartja nyilván a webáruházban regisztrált Vevők által önkéntesen megadott adatokat, amelyhez a Vevő kifejezetten hozzájárult.

 

1. ADATKEZELŐ ADATAI

 

Az Adatkezelő neve: CardDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Adatkezelő székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 27. 1. em. 4/a.

Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-206395

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Az Adatkezelő adószáma: 25289033-2-41

Az Adatkezelő telefonszáma: (1) 473-0509

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-86115/2015

A Szolgáltató e-mail címe: group@cardsolutions.eu

 

 

2. KEZELT ADATOK

 

A webáruház Weboldala megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A kiválasztott termék megvásárlása, megrendelése azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az Adatkezelő kizárólag olyan adatok megadását kéri, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. A törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok megadását az Adatkezelő semmilyen esetben nem kéri.

 

A Vevő által megadott adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő Webáruházi Vevői Adatbázisában.

 

A Vevőktől kért személyes adatok:

 • név, cégnév
 • e-mail cím
 • jelszó
 • vezetékes telefonszám
 • mobiltelefonszám
 • szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
 • számlázási adatok, amennyiben eltérő a szállítási címmel

 

A Vevői Adatbázis emellett tartalmazza a Vevők regisztrációs számát, valamint rögzítésre kerülnek a Vevő vásárlási szokásaira vonatkozó adatok, többek között:

- vásárlások időpontja

- vásárlások értéke

- vásárolt termékek

 

Az adat rögzítés és kezelés a Vevők önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A Vevőknek a regisztrációt megelőzően lehetőségük van megismerni és elfogadni a jelen Adatkezelési tájékoztatót. A regisztráció feltétele az Adatkezelési tájékoztató megismerése és vevő által történő elfogadása.

 

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján történik a Vevők önkéntes hozzájárulásával.

 

4. ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A Webáruházi Vevői Adatbázisban rögzített személyes adatok és vásárlói szokások adatkezelésének célja, hogy az Adatkezelő

- teljesíthesse a webáruházban leadott megrendeléseket,

- kezelje a termékekkel kapcsolatos szavatossági igényeket (reklamáció, kijavítás, csere),

- megfelelő tájékoztatást nyújtson kedvezményekről, névre szóló ajánlatairól, promóciós akcióiról,

- a vásárlások után további szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújthasson,

- továbbfejlessze szolgáltatásait, termékeit,

- mindezek érdekében rögzítse és elemezze a vásárlói szokásokat,

- a Kártyakibocsátó az általa kibocsátott kártya Vevőjének marketing üzeneteket továbbíthasson, akciókról, promóciókról tájékoztathassa.

 

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a Vevő kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, a hatósági eljárás eseteit, illetve ha az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót (pl. futárszolgálat, postai szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Vevő adatait csak és kizárólag a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

 

A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a nevét, e-mail címét a Vevő által megvásárolt kártya Kártyakibocsátója részére marketing üzenetek továbbítása, akciókról, promóciókról való tájékoztatás céljából kiadja.

 

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését. A számviteli bizonylatokat az adatkezelő a számviteli jogszabályoknak megfelelően 8 évig őrzi meg.

6. ADATOK TÖRLÉSE

 

Amennyiben a Felek által létrejött szerződés valamely oknál fogva nem megy teljesedésbe, illetve a szerződés teljesítésétől számított 2 év elteltét követően a Vevő jogosult írásban kérni a saját személyes adatainak törlését az Adatkezelő group@cardsolutions.eu e-mail címére küldött nyilatkozattal. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat és a törlésről e-mail útján tájékoztatja a Vevőt. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

7. ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

 

Az adatokat az Adatkezelő jogosult feldolgozni.

 

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

 

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

Az Adatbázis jelenlegi adatfeldolgozójának adatai, elérhetőségei megegyezik az adatkezelő 1. pontban megjelölt adataival.

 

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

A Vevői Adatbázis adatait az Adatkezelő számítástechnikai rendszerén kerülnek tárolásra.

 

Az adatkezelést, adatfeldolgozás és az adatbiztonságot szolgálja az adatkezelő és adatfeldolgozók által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Vevőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.

 

9. VEVŐI JOGOK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

A személyes adatok megadásáról, az adatvédelmi tájékoztató megismerése után a Vevő dönt.

 

A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

A Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Vevő erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

 

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Vevő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Vevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő a vevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Vevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve adatainak helyesbítését, a zárolását, törlését a Vevő az group@cardsolutions.eu e-mail címen kérhetik az Adatkezelőtől.

 

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az a Vevő, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári Bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza.

 

A Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vevőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Vevő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Vevő az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a döntés meghozatalára előírt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

A Webáruházba történő regisztrációval a Vevő elfogadja ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és engedélyezi az Adatkezelő számára adatainak kezelését az itt leírtak szerint.

 

Budapest, 2015. június 1.

Bankkártyás fizetés leírása
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése
után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt,
titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a
fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a
kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay,
MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak
használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e
interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy
az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
Webáruház készítés